Genc Meraku, përveq se është themelues i kompanisë më të madhe të Marketingut në Kosovë. – Zero Pozitive Publicis, është në të njejtën kohë edhe iniciues i shumë projekteve humanitare në vend…

Genc Meraku në dhjetor të vitit 2018, bashkë me kompaninë e tij Zero Pozitive Publicis dhe kompaninë e kultivimit të verës Stone Castle, ka ndërrmarë një aksion humanitar në komunën e Obiliqit duke ju ardhur në ndihmë mbi 100 famijleve në nevojë përmes dhurimit të pakove ushqimore, veshëmbathjeve dhe ndihmesave themelore.

Në këtë eveniment z.Meraku ka potencuar se kjo ndihmesë ka qenë një nga projektet të cilat do të vazhdojnë edhe në qytetet e tjera të Kosovës, dhe se është e rëndësishme që secili prej nesh të krijojë tradita të cilat sado që të jenë të vogla, kontribojnë për përmirësimin e jetës dhe komuniteteve në nevojë.

 

Genc Meraku

Genc Meraku

Genc Meraku – Zero Pozitive Chairman