Genc Meraku, një nga figurat udhëhqëse të marketingut në Kosovë, inicues i shumë projekteve humanitare.

Genc Meraku, përveq se është themelues i kompanisë më të madhe të Marketingut në Kosovë. – Zero Pozitive Publicis, është në të njejtën kohë edhe iniciues i shumë projekteve humanitare në vend…

Read More