The synergy of cooperation with Zero Pozitive in the promotion of colossal projects for Albanica Group.

Albanica Group ia beson promovimin dhe shitjen e projekteve të tyre madhështore kompanisë Zero Pozitive, e njohur si agjencia më e madhe e marketingut dhe komunimikit në regjion. Driton Gërbeshi dhe Genc Meraku nënshkruan kontratën e tyre për bashkëpunim duke shënuar fillimin e rrugëtimit të përbashkët që i mundëson të dy palëve arritjen e objektivave kulmore dhe duke sjellur standardet më të larta në tregun e patundshmërive.

Projektet impresive të Albanica Group u emëruan dhe vlerësuan si më atraktive, voluminoze, inovative dhe cilësore si në Kosovë, Shqipëri, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi ashtu edhe më gjërë në regjion. Me ekspertizën e tyre shumëvjeçare dhe njohuritë e tyre superiore të tregjeve lokale dhe globale, Albanica siguron angazhim të vazhdueshëm që performanca e tyre të rezultoj me solucione cilësore për klientët.  

Të specializuar në këtë fushë, projektet e Albanica morrën jetë duke filluar me projektet e para në regjion: ALBANICA RESIDENCE, Prishtina e Re (170,000 m2); ALBANICA VILLAGE, Bërnicë (1,000,000 m2); ALBANICA HILL, Prishtina e Re (112,000 m2); ALBANICA RESIDENCE, Prizren 156,000 m2; GREEN COAST RESORT, Palasë, Shqipëri (60,000 m2);

Projektet e lartëpërmendura shënojnë vetëm fillimin e zhvillimit të një vizioni të mrekullueshëm të ndërtimit dhe menaxhimit të patundshmërive. Ky vizion synon bërjen e ndryshimit të madh sikur në aspektin cilësor të ndërtimit ashtu edhe në qasjen profesionale dhe afatgjate ndaj projekteve të patundshmërive, me qëllim të ngritjes së nivelit dhe kualitetit të jetesës në regjion. 

Partners

With close cooperation with our partners we plan to expand our portfolio with a range of products and services for reputable national clients, international clients, social media content and publishing as well as other businesses currently owned or managed by the company.

Partners

With close cooperation with our partners we plan to expand our portfolio with a range of products and services for reputable national clients, international clients, social media content and publishing as well as other businesses currently owned or managed by the company.

Our partners